ONs plan

Een erfenis voor

de toekomst

Laten we samen bouwen aan een betere
toekomst voor de komende generaties.

Onze geschiedenis heeft een diepe betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en een verlangen om een blijvende impact voor de wereld te creëren. We hebben altijd met een bredere blik gekeken naar de horizon en gezorgd voor de toekomstige generaties, en dat vormt nog steeds de kern van onze missie.

Beleidsplan

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen en faciliteren van instellingen en organisaties van maatschappelijk, sociaal en/of culturele aard en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Financiële middelen

Het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen.

Goederen

Het leveren van diverse goederen aan organisaties en instellingen.

Kennis en vaardigheden

Het delen van kennis en vaardigheden met organisaties en instellingen.

Familietraditie

en Erfgoed

Stichting The Siers Foundation, een erfgenaam van een lange geschiedenis dat ons familiebedrijf rijk is en een erfgoed dat van generatie op generatie is doorgegeven. Als een familiebedrijf dat al meerdere generaties bestaat, is de stichting geïnspireerd door deze waarden en normen, visie en toewijding van degenen die ons zijn voorgegaan.

FAQ

Veelgestelde vragen

Ontdek antwoorden op veelvoorkomende vragen over The Siers Foundation en leer meer over ons werk en onze missie.

Wordt mijn donatie belast?

Donaties aan Stichting The Siers Foundation kunnen mogelijk in aanmerking komen voor belastingaftrek. Neem contact op met uw belastingadviseur voor specifieke details over belastingvoordelen.

Kunnen individuen vrijwilligerswerk doen bij de stichting?

Ja, we verwelkomen vrijwilligers die willen bijdragen aanonze missie. Neem contact met ons op om te bespreken hoe u kunt bijdragen alsvrijwilliger.

Hoe wordt het bestuur van de stichting samengesteld?

Het bestuur wordt samengesteld volgens onze statuten. Wehebben momenteel [lijst van bestuursleden] in functie als voorzitter,secretaris en penningmeester.

Hoe kan ik de jaarrekening van de stichting bekijken?

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gepubliceerd op onzewebsite onder de sectie "Financieel". Hier kunt u gedetailleerdefinanciële informatie vinden over de stichting.

Help mee aan

een betere toekomst

Laten we samen bouwen aan een betere toekomst voor de komende generaties.

Doneer